logo

Adviesgeving

logoTijdsduur:  Afhankelijk van de adviesvraag

logoLocatie:  Heilig Landstichting Nijmegen en op locatie van uw organisatie

Is er een strategisch vraagstuk waar je graag advies over wilt dat anders is dan advies van de doorsnee adviesbureaus?


Wij benaderen jouw vraagstuk op basis van onze 4-perspectievenmethode. Dat houdt in dat jouw vraagstuk bekeken wordt vanuit zingevingsperspectief, creativiteitsperspectief, co-creatie en beleidsperspectief. Onze focus op zingeving, creativiteit en co-creatie leidt ertoe dat jouw vraagstuk niet behandeld wordt als iets dat losstaat van mens en maatschappij, maar wordt gezien als onderdeel ervan. In combinatie met onze expertise om vernieuwend te denken, levert dit een out-of-the-box en haalbaar advies op dat impact maakt.


Naast de bovengenoemde perspectieven, bekijken de vier personen waaruit Spinsels bestaat jouw vraagstuk vanuit hun eigen achtergrond. Dit betekent concreet dat jouw vraagstuk vanuit een filosofische, bestuurskundige, sociologische en marktkundige blik benaderd wordt.Vraag offerte aan