logo

Onze methode

De methode die onderliggend is aan onze werkwijze is Design Thinking. Omdat complexe problemen niet één oplossing hebben, is het waardevol om eerst verschillende ideeën te inventariseren en exploreren. Design thinkers doen dit door complexe problematiek eerst te benaderen vanuit de behoeften van de doelgroep en niet door gelijk van buiten- of bovenaf oplossingen op het vraagstuk te projecteren. Op creatieve en praktische manieren wordt zo achterhaald welke ideeën daadwerkelijk het beste bij de situatie passen.

Design thinking kent 5 stappen en wordt schematisch vaak weergegeven als een strak proces, maar in de praktijk is het dat niet. Het kan beter gezien worden als een mindset dan als een methode, omdat design thinking vooral een manier van denken en doen is. Op basis van de wensen van de doelgroep worden problemen gedefinieerd, en oplossingen direct geïmplementeerd. De volgende vijf stappen staan centraal in design thinking:

  • Empathiseren: Je leert de behoeften van je doelgroep begrijpen
  • Definiëren: Je definieert een duidelijke ontwerpvraag
  • Ideate: Ideeën om de ontwerpvraag te beantwoorden worden gegenereerd.
  • Prototype: Eenvoudige prototypes worden gemaakt om voor te leggen aan de doelgroep
  • Test – je maakt onderzoeksinstallaties om te achterhalen of ideeën aanslaan

De bovenstaande stappen doorlopen we niet een keer, maar zijn een constant terugkerende cyclus die na verloop van tijd onbewust plaatsvindt.

Vraag offerte aan