logo

Onze werkwijze

Volgens Spinsels staan er vier kernprincipes aan de basis van maatschappelijke innovatie en verandering: zingeving, creativiteit, co-creatie en beleid. Wij benaderen onze opdrachten en eigen initiatieven vanuit de 4-perspectievenmethode. Hierin staan de vier kernprincipes centraal.

Zingeving - Waarom doe jij wat je doet? Spinsels zou graag zien dat deze vraag meer gesteld wordt. Het brengt je namelijk tot de kern van wat betekenis geeft aan jouw handelen en denken. Zingeving is voor generaties die geboren zijn vanaf het jaar 1990 een belangrijk aspect. De wil om impact te maken komt eruit voort. Als je weet wat jou zin geeft, is het makkelijker om veerkrachtig en vastberaden te zijn in de aanpak van maatschappelijke problematiek.

Creativiteit - Creativiteit is de brandstof voor vernieuwing. Creativiteit helpt ons om buiten de gebaande paden te treden en laat ons anders kijken naar de status quo. Creativiteit staat daarom aan de basis van vernieuwing. En aan de basis van Spinsels.

Co-creatie - Ieder mens is verschillend en heeft daardoor een ander perspectief. Deze perspectieven zijn waardevol. Waarom? Omdat een verschil in perspectief het mogelijk maakt om te inspireren en om geïnspireerd te worden bij het bedenken van ideeën en oplossingen. In onze projecten zorgen we ervoor dat verschillende doelgroepen actief deelnemen, zodat zij onderdeel worde.

Beleid - Vernieuwende ideeën zijn nietszeggend als ze niet in de praktijk uitgevoerd kunnen worden. Daarom concretiseren we onze ideeën en zorgen we ervoor dat onze out-of-the-box oplossingen de mensen bereiken voor wie ze bedoeld zijn.

Vraag offerte aan