logo

Onze werkwijze

Volgens Spinsels staan er vier kernprincipes aan de basis van maatschappelijke innovatie: zingeving, creativiteit, co-creatie en onderzoek. Wij benaderen onze opdrachten en eigen initiatieven vanuit deze vier principes.

Zingeving - Waarom doe jij wat je doet? Spinsels zou graag zien dat deze vraag vaker gesteld wordt, omdat intrinsieke motivatie het fundament is voor vernieuwing. Zonder enthousiasme geen inspiratie. Zonder passie geen goede ingevingen. En bovenal, we gaan toch geen tijd besteden aan iets waar we zelf niet achter staan? Daarom staat zingeving centraal in onze diensten en initiatieven.

Creativiteit - Creativiteit is de brandstof voor vernieuwing. Creativiteit helpt ons om buiten de gebaande paden te treden en laat ons anders kijken naar de status quo. Creativiteit staat daarom aan de basis van vernieuwing. En aan de basis van Spinsels.

In onze ideale wereld wordt het leven benaderd als een speeltuin. Daarmee bedoelen we dat nieuwe ideeën uitgevoerd worden zonder vooringenomenheid. Door te experimenteren, te testen, te leren en opnieuw te experimenteren ontstaan de beste projecten.

Co-creatie - Alleen omdat onze beide ogen een verschillend perspectief hebben en elkaar aanvullen, zijn we in staat om diepte te zien. Het hebben van meerdere perspectieven zorgt ervoor dat we niet aan de oppervlakte blijven. Daarom werken wij middels co-creatie. Dat houdt in dat wij alle betrokken doelgroepen actief betrekken bij het ontwikkelen van vernieuwende ideeën en out-of-the-box oplossingen.

Onderzoek - Om zinvol te kunnen vernieuwen, is het noodzakelijk om te achterhalen hoe doelgroepen de (beleids) status quo interpreteren en evalueren. Onderzoek is daarom belangrijk. Wij gebruiken ‘art based methods’ om complexe onderwerpen te verkennen en behoeften van de doelgroep ik kaart te brengen. Het voordeel van deze kwalitatieve onderzoeksmethode is dat we ook moeilijk te bereiken doelgroepen bereiken en dieperliggende emoties kunnen duiden.

Vraag offerte aan