logo

Onderzoek

logoTijdsduur:  Afhankelijk van de adviesvraag

Wil je weten of jullie (beleids)oplossing aanslaat? Of wil je informatie verzamelen om tot een (beleids)oplossing te komen? Middels ‘Arts Based Methods’ onderzoeken wij de impact op jullie doelgroep en krijgen we inzicht in behoeften en verbeterpunten.

Om zinvol te kunnen vernieuwen, is het noodzakelijk om te achterhalen hoe doelgroepen de (beleids) status quo interpreteren en de (beleids)oplossing evalueren. Onderzoek is daarom belangrijk. Wij gebruiken ‘Arts Based Methods’ om complexe onderwerpen te verkennen en behoeften van de doelgroep ik kaart te brengen. Dat houdt in dat we creatieve onderzoeksinstallaties en artistieke processen gebruiken om menselijke ervaringen te begrijpen. Het voordeel van deze kwalitatieve onderzoeksmethode is dat ook moeilijker te bereiken doelgroepen bereikt kunnen worden en dat dieperliggende emoties beter geduid kunnen worden. Het resultaat: diepere informatie dan de informatie die voortkomt uit doorsnee onderzoeksmethodes.

Wij werken middels design thinking. Dat is een methode van vijf stappen om tot vernieuwende oplossingen op vraagstukken te komen. Ons onderzoek beslaat stap 1 en stap 5 van de design thinking methode: het ophalen van informatie om het probleem goed te kunnen definiëren en het evalueren van de (beleids)oplossing. Onze andere diensten gaan in op de andere fases van design thinking.

Voorbeelden

Om een beeld te krijgen van wat we doen hier een kleine greep uit onderzoeksmethoden:

  • Een van de doelen van onze expositie ‘Tussen Wal en Schip’ was om informatie op te halen over mentaal en fysiek welzijn. Op basis van de expositie zijn personen in focusgroepen met elkaar in gesprek gegaan over de behoeftes die ze hebben ten aanzien van zorg.
Vraag offerte aan